فروش انواع بگونیا

فروش عمده انواع بگونیا

بگونیا عروس - گلدان 15 :2500 تومان - گلدان 4 : 5500 تومان

بگونیا خالدار (آفریقایی) - گلدان 15 : 4500 تومان - گلدان 4 : 9000 تومان

بگونیا گوگو - گلدان 15 : 4000 تومان - گلدان 4 : 8000 تومان