فروش نشاء اطلسی، جعفری، پریوش، گازانیا، میمون

محصولات شامل: نشاء پریوش، اطلسی، جعفری، گازانیا و میمون

در رنگ های متنوع و گلدان های سایز 15

قیمت عمده انواع نشاء: 1000 تومان