فروش ویژه شن رنگی و خاک ژله ای

فروش ویژه انواع شن رنگی  و خاک ژله ای 

شن رنگی در 10 رنگ با سایزهای شکری، خشخاشی، متوسط و درشت

بسته بندی نایلونی 200 گرمی : 1500 تومان

بسته بندی مینی 300 گرمی : 2200 تومان

بسته بندی استوانه ای به ارتفاع 5 سانتی متر و وزن 500 گرمی : 2700 تومان

سته بندی استوانه ای به ارتفاع 10سانتی متر و وزن 700 گرمی : 3800 تومان

خاک ژله ای برگ 30 عددی : 10000 تومان